Logo

Seimsdal Kraft

Dette var mitt bidrag til Seimsdal Kraft sin logokonkurranse som vart heldt i april 2016. Sidan dette er eit lokalt kraftselskap, ønska eg å få fram tilknytinga til dalen og elva som gjer heile bedrifta mulig. I logoen og den visuelle identiteten valgte eg å fokusere på naturkreftene og Seimsdalselvi si ferd frå fjell til fjord. Dette blir også spegla i fargepaletten og femteelementet.